Açıklamalı Türkçe Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 280 Açıklamalı Parlamento (TBMM) Terimi Listelendi.

Grup:Bkz. Siyasi parti grubu...devamını oku

Anayasa:Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yasa...devamını oku

Yasa:Bkz. Kanun...devamını oku

Kanun:Toplum için uyulması gereken nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki huk...devamını oku

Komisyon:Genel Kurul adına çalışmak üzere kurulan ve belirli sayıda milletvekilinden ...devamını oku

Havale:Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK ve tezkerelerin TBMM Başkanlığınca, görüş...devamını oku

Tutanak:Genel Kurul ve komisyon toplantılarında yapılan konuşma, laf atma, gürültü, ...devamını oku

Kanun Tasarısı:İlgili bakanlıklar tarafından genel gerekçe ve madde gerekçesi içerecek şeki...devamını oku

Tezkere:Parlamento uygulamasında Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, TBM...devamını oku

Madde:Kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri metinlerde, birbirinden ayrı düzenlemele...devamını oku

Geçici Madde:Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen ve hükmünü ifa ettikten sonra uygula...devamını oku

Dönem:Bkz. Yasama dönemi...devamını oku

Fıkra:Bir maddenin; satır başı ile ayrılan, kod kanunlarda ayraç içerisinde numara...devamını oku

Gündem Dışı Konuşma:Genel Kurula duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hâllerde, mille...devamını oku

Cümle:Madde içerisinde tek başına bir hüküm bildiren ve nokta ile biten kelime diz...devamını oku

Yasama Dokunulmazlığı:Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli ve seçimden önce soruşturmasına başlanmı...devamını oku

Disiplin Cezaları:Milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında İçtüzük’e a...devamını oku

Dibace:Bkz. Başlangıç kısmı...devamını oku

Önerge:Milletvekilleri tarafından, yasama ve denetim faaliyetleri konusunda TBMM Ba...devamını oku

Hükümet:Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanının atadığı bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da ü...devamını oku

Tatil:TBMM’nin, çalışmalarını belirli bir süre ertelemesidir. Meclis en fazla 3 ay...devamını oku

Bent:Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür....devamını oku

Oturum:Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birisidir....devamını oku

Meclis Araştırması:Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden oluşturduğu öz...devamını oku

Kınama Cezası:Milletvekillerine ve Bakanlar Kurulu üyelerine uygulanan disiplin cezalarınd...devamını oku

Kulis:Ana Bina’da yer alan, Genel Kurul Salonu ile siyasi parti grup salonlarına a...devamını oku

Kâtip Üye:Genel Kurulda yasama evrakını okuyan, tutanak özeti, yoklama ve oy sayımı gi...devamını oku

Oy Pusulası:Açık oylamalarda kullanılan ve milletvekillerinin, ad, soyad ve seçim çevrel...devamını oku

Diğer Parlamento (TBMM) Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğünde 280 Terim Kayıtlı.