Kredi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kredi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kredi

1- Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzelkişilere verilmesidir. Kredi çeşitleri: güvencesine göre teminatlı ve teminatsız; kullanıcısına göre; özel ve kamu, süresine göre; kısa ve uzun, veriliş yerine göre üretim ve tüketim; kullanım alanına göre ticari, tarım, sanayi, yapı ve orman gibi ayrılır.

2- Belirli bir süre sonra geri alma kaydı ile bir satın alma gücünün sağlanması veya varolan satın alma gücünün başka bir kimseye devredilmesi veya bir kişi ya da kurum lehine kefil olunması, kabul/aval/garanti verme işlemi.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Reklamcılık Terimi Olarak Kredi

Perakendeci, toptancı, banka, ya da diğer kuruluşlar tarafından müşterinin kullanımına tahsis edilen para ve ya müşteriye ödeme yapabilmesi için zaman tanıma.

Reklamcılık Terimleri Sözlüğü (236)


Üniversite Terimi Olarak Kredi

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, isteyen ve başvuru yapan öğrencilerden uygun görülenlere verilen ve sonradan ödemeli kredilerdir. Bu krediler iki çeşit olup, biri Katkı (Harç) kredisi, diğeri ise Öğrenim kredisidir. Katkı kredisi okul harçlarının karşılığı olarak verilirler. Bu krediyi alan öğrencilerin harçları KYK tarafından ödenir. Öğrenim kredisi ise öğrenciye eğitim ihtiyaçlarını karşılaması için aylık olarak ödenen paradır. Şu anki şartlarda krediler mezun olunduktan iki yıl sonra ödenmeye başlayıp, iki yıl boyunca üçer aylık taksitlerle ödenmektedir.

Üniversite Terimleri Sözlüğü (136)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Kredi

Ödünç verme işlemi, ayni ya da nakdi satın alma gücünün belirli bir süre tüzel kişi lehine devridir.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Kredi

Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kredi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kredi terimi hakkındaki yorumlar

Kredi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kredi ile ilgili benzer terimler:

Pedagojik: 1. Eğitim bilimsel

2. Eğitimsel

Pedagog: Eğitim bilimci.

Rektör: Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.

Derslik: Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.