Açıklamalı Türkçe Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı Ziraat (Tarım) Terimi Listelendi.

Karakter:Bir canlıda bulunan,gözle görülebilen yada herhangi ölçü veya tartı birimiyl...devamını oku

Enzim:Canlı organizmalar tarafından üretilen protein tabiatındaki katalizör....devamını oku

Tür:Canlıların sınıflandırılmasında en küçük birim türüdür. Birbirleriyle çiftle...devamını oku

Popülasyon:Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna populasyon denir....devamını oku

Harç:Harcanan para. Bir çeşit vergi...devamını oku

Islah:1- Daha yüksek verim ve kalite elde etmek için ürünü bazı biyolojik işlemler...devamını oku

Ekoloji:Canlıların birbiri ile ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bi...devamını oku

İş:Bir değer ortaya çıkaran çalışma. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ort...devamını oku

Üretim:İnsanların, toplumun varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için, gerek t...devamını oku

Bakteri:Monera âleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organ...devamını oku

Döllenme:Bitkilerde dişicik tepesinde çimlenerek mikrofile ilk erişen çiçek tozu çeki...devamını oku

Değer:Malda toplanan insan emeği, kıymet....devamını oku

Dönüm:Bin metrekarelik alan ölçüsü....devamını oku

Vergi:Yasalara göre devletin her tür kazançtan, alım-satımdan aldığı para....devamını oku

Üretici:Üretim sağlayan, bir şey yetiştirip ya da bir şey yapıp satışa sunan kimse, ...devamını oku

Tüketim:Malların kullanılıp tüketilmesi....devamını oku

Döviz:Yabancı ülke parası....devamını oku

Genotip:Bir bireyin zigot oluşumuyla birlikte sahip olduğu ,büyük ölçüde ömür boyunc...devamını oku

Analiz:Fiziksel veya kimyasal muayene. (çözümleme)...devamını oku

İklim:Kısa süreli günlük hava durumlarının çok uzun zaman içerisindeki ortalamalar...devamını oku

Çevre:Bir canlının yaşaması üzerine etki eden ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolo...devamını oku

Karantina:Genel olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ithalatı ya...devamını oku

Erozyon:Toprak aşınması....devamını oku

Komisyon:1- Bir işin gerçekleştirilmesi için oluşturulan heyet. 2- Bir alıcı ile b...devamını oku

İfa:Yerine getirme, yapma....devamını oku

Ekonomi:İnsanların ve toplumların para kullanarak veya para kullanmadan zaman içinde...devamını oku

Patojen:Enfeksiyona veya gıda zehirlenmesine neden olan mikroorganizmalardır....devamını oku

Endüstri:Sanayi....devamını oku

Diğer Ziraat (Tarım) Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.