Ölçü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ölçü nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ölçü

Şiirde, hecelerin sayılarına ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk ve kısalıklarına göre bir düzen oluşturulur. İşte bu düzene ölçü denir.

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü (594)


Müzik-Dans Terimi Olarak Ölçü

Bir müzik parçasının eşit süreli bölümleridir. Bu eşit süreli bölümleri ayıran ve porteyi dikey olarak kesen çizgilerse ölçü çizgileridir. Ölçülerin çeşitleri portenin başına anahtardan hemen sonra konulan rakamlara ölçü gösteren rakamlar denir. Ölçü gösteren rakamlardan alttaki rakam değer parçasını, üstteki ise her ölçüde o değer parçasından kaç tane bulunacağının göstergesidir. Örnek: Dört dörtlük bir ölçünün nota birimi dörtlük olup iki bölüt'e ayrılır. Bir Ölçü'de, dört tane dörtlük oranında nota bulunur. 4/4 sayıları ile gösterilir. Dört Dörtlük Ölçü, dört birimli, ikişerli bir ölçüdür. Altı Sekizlik bir ölçüde ise nota birimi noktalı dörtlüktür. Üç bölüte Bir ölçü içinde, 6 tane sekizlik nota bulunur. 6/8 sayıları ile gösterilir. İki Dörtlük Ölçüde nota birimi dörtlük olan bu sistem iki bölüt'e ayrılır. Bir ölçüde, iki tane dörtlük oranında nota bulunur ve 2/4 sayıları ile gösterilir. Mesure (Fr.).

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ölçü

Belirleyici bir kurala göre herhangi bir büyüklüğe sayısal bir değer atanmasıdır. Başlı başına bir disiplini olan ölçü, teknik bilginin en temel ve zorunlu uzantısıdır ve ölçüsüz herhangi bir teknoloji de düşünülemez. Projede ölçü; cisimlerin uzunlukları, genişlikleri ve enlerini anlayabilmemiz için bu boyutlara atanmış sayısal değerdir.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Edebiyat Terimi Olarak Ölçü

Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hem sayı hem de hecelerin açıklık kapalılık, uzunluk kısalık yönünden denkliği.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ölçü

Kadastro parsellerinin sınırlarının belirlenmesi amacıyla günümüzde elektronik aletlerle yapılan ölçü işlemi.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Ölçü terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ölçü terimi hakkındaki yorumlar

Ölçü hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ölçü ile ilgili benzer terimler:

Orman Sınırı (OTS): Orman ile orman olmayan araziler arasındaki sınır. Bu sınır orman kadastro komisyonu veya kadastro elemanlarınca belirlenir. Bu sınırlara sınır taşları dikilir ve bir tutanakla haritaya bağlanır.

Orman Haritası: 6831 sayılı Orman Kanunu ve mevzuatına göre düzenlenen orman kadastro haritalarını içerir.

Terkin: Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilerek, terkin tarih ve yevmiye numarasının yazılması işlemidir.

Tenkis: Azaltma. Mirasta mahfuz hissenin ihlal edilmiş olması halinde, miras bırakan tarafından sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan dava.