Seri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Seri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Seri

Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Tarih Terimi Olarak Şeri

1- İslam hukuku ile ilgili, dini.

2- İslam şeriatına uyan.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Şer'i

İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Şer'i

Şeriatla ilgili ve şeriata uygun olan. Söz ve davranış olarak uygun olan, dinin onayladığı. İslamiyet’in temel kurallarına uygun olan.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü (744)


Filateli (Pulculuk) Terimi Olarak Seri

Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.

Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü (31)


Yüzme Terimi Olarak Seri

Müsabakalarda, bir yarışa 6 ya da 8 yüzücünden fazla katılması halinde yapılan
kümelendirilme sistemi.

Yüzme Terimleri Sözlüğü (40)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Seri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Seri terimi hakkındaki yorumlar

Seri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Seri ile ilgili benzer terimler:

Diskalifiye: Yüzme yarışları esnasında sporcular, yüzdükleri her stil için ayrı ayrı depar, dönüş, bitiriş ve stil tekniği kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayan sporcular sertifikalı federasyon görevlisi hakemler tarafından diskalifiye edilirler. Bu küçük yaştaki yüzücüler için dünyanın sonu demek değildir. Dünyada her yüzücü diskalifiye olabilir. Sporcular yaptıkları hatalar neticesinde öğrenirler ve hatanın tekrar edilmemesi önemlidir.

Aplikasyon (Yer Gösterme): Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir. Parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesidir.

Üst (İnşaat) Hakkı: Üst hakkı başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkıdır. Üst (inşaat) hakkı üçe ayrılır.

Bir arsanın üstünde inşaat yapma hakkı (üst hakkı).
Bir arsanın altında inşaat yapma hakkı (alt hakkı)
Önceden yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkı (ipka-muhafaza- hakkı)

Taşınmaz Yükü: Taşınmaz mal mükellefiyeti, borçlusuna kişisel bir borç yüklemeyen, bunun yerine taşınmazı yükümlülük altına sokan eşyaya bağlı bir borçtur.