Ses Kirliliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ses Kirliliği nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Ses Kirliliği

Ortamda, çeşitli faktörlerin etkisiyle normalden (35-65 dB) daha fazla (65 dB üstü) ses bulunmasına ses kirliliği denir.

Ses Kirliliğinin Nedenleri:
1. Plansız kentleşme.
2. Sanayileşme.
3. Hızlı nüfus artışı.
4. Trafik ve iş makineleri.
5. Hava alanları, limanlar ve demir yolları.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Ses Kirliliği terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ses Kirliliği terimi hakkındaki yorumlar

Ses Kirliliği hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ses Kirliliği ile ilgili benzer terimler:

Toprak Kirliliği: Toprağın yapısını bozacak ve verimini düşürecek durumların tamamına toprak kirliliği denir.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri:
1. Hava, su kirliliği ve asit yağmurları.
2. Plansız kentleşme.
3. Evsel ve endüstriyel atıklar.
4. Nüfus artışı.
5. Gübreler ve tarımsal ilaçlar.
6. Nükleer enerji santrallerinin radyoaktif atıkları.
7. Tıbbi atıklar.
8. Fosil yakıtların atıkları.

Otobiyolojik Temizleme: Akarsular ve denizler birer ekosistemdir. Her ekosistem kendini onarmaya çalışır. Kirlenen su kaynaklarının, su kaynaklarında doğal olarak bulunan canlılarla temizlenmesine otobiyolojik
temizleme
denir. Bu canlılar, otobiyolojik temizleme sırasında oksijen tüketirler. Bu nedenle otobiyolojik temizlemenin belirli bir sınırı vardır.

Su Kirliliği: Su kaynaklarının kirletici etmenler tarafından kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısının bozulmasına su kirliliği denir.

Su Kirliliğinin Nedenleri
1. Havaya karışan tanecikli yapıların ve asitlerin yağışlarla su kaynaklarına ulaşması.
2. Evsel ve endüstriyel atıkların sulara boşaltılması.
3. Tarımsal gübrelerin ve ilaçların su kaynaklarını kirletmesi.
4. Deniz kazaları sonucunda fosil yakıtların denizlere boşaltılması.
5. Kanalizasyon sularının arıtılmadan su kaynaklarına boşaltılması.

Asit Yağmurları: Odun, kömür ve diğer fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere verilen kükürt ve azot içeren gazların, atmosferde çeşitli tepkimeler ile asitli bileşiklere dönüşüp yağışlarla yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir.