Tezkere Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tezkere nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Tezkere

1- Askerlik görevinin bittiğini bildiren resmi belge.

2- Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Siyaset Terimi Olarak Tezkere

Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Tezkere

Bir iş için izin verildiğini gösteren belge.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Tezkere

Parlamento uygulamasında Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, TBMM komisyon başkanlıkları ve milletvekillerine ait olup Genel Kurulun bilgisine veya onayına sunulması gereken resmî evraktır.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tezkere terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tezkere terimi hakkındaki yorumlar

Tezkere hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tezkere ile ilgili benzer terimler:

Toplantı Yetersayısı: TBMM Genel Kurulu ile komisyonların toplantıya başlayabilmeleri ve tespiti istendiğinde toplantıyı sürdürebilmeleri için hazır bulunması gereken asgari milletvekili sayısıdır. Bu sayı Genel Kurul için 184, komisyonlar için üye tamsayısının üçte biridir.

Torba Kanun: Birbiriyle ilişkili veya birbirinden bağımsız birçok kanunda değişiklik yapan çerçeve kanundur.

Yoklama: Genel Kurul birleşimini açtıktan sonra Başkan’ın, tereddüde düşmesi hâlinde resen, görüşmeler sırasında ise işaretle oylamaya geçilirken yirmi milletvekilinin ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle istemi üzerine toplantı yetersayısının var olup olmadığını belirlemesidir. Toplantı yetersayısı bulunamazsa birleşime en fazla bir saat ara verilir. Yeni oturumda da toplantı yetersayısı yoksa birleşim kapatılır. Yoklama, kural olarak elektronik cihazla yapılır; ancak, oturumu yöneten başkan gerekli görürse ad okuma şeklinde de yapılabilir.

Yüce Divan: Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaşkanı’nı, TBMM Başkanı’nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı’nı görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılarken taşıdığı sıfattır.