Komisyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Komisyon nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Matematik-Geometri Terimi Olarak Komisyon

Yapılan bir alışverişte, aracı olan kimseye yaptığı hizmet karşılığı ödenen paradır.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Komisyon

Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Reklamcılık Terimi Olarak Komisyon

Aracı olunan alışverişten yada başkası adına yapılan satıştan satışların belirli bir yüzdesi gibi sabit bir formüle bağlanmış pay.

Reklamcılık Terimleri Sözlüğü (236)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Komisyon

Broker tarafından kesilen işlem maliyetidir.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Siyaset Terimi Olarak Komisyon

Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sayıda milletvekilinden oluşan kurullardır. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük çerçevesinde kurulan komisyonlar TBMM'nin yasama ve denetim çalışmalarında önemli işlev görürler. Görev süreleri açısından komisyonlar daimi ve geçici olmak üzere ikiye ayrılırlar. Alt kurul.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Komisyon

1- Bir işin gerçekleştirilmesi için oluşturulan heyet.

2- Bir alıcı ile bir satıcı arasında aracılık ederek alışverişi gerçekleştiren kişinin yüzde hesabı ile aldığı ücret.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Komisyon

Encümen.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Komisyon

Genel Kurul adına çalışmak üzere kurulan ve belirli sayıda milletvekilinden oluşan kurullardır. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük çerçevesinde kurulan komisyonlar TBMM’nin yasama ve denetim çalışmalarında önemli işlev görürler. Komisyonlar, görev süreleri açısından daimi ve geçici olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Komisyon terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Komisyon terimi hakkındaki yorumlar

Komisyon hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Komisyon ile ilgili benzer terimler:

Karma Komisyon: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkerelerini karara bağlayan komisyondur.

Karar Yetersayısı: Belirli bir yönde karar alabilmek için o yönde kullanılmış olması gereken asgari oy sayısıdır. Genel Kurulda oya sunulan konular Anayasa’da, kanunlarda ve İçtüzük’te ayrıca bir hüküm yoksa toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır. Bu sayı 139’dan az olamaz.

Karar: TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmayan yasama işlemleridir. TBMM; içtüzük değişikliği, komisyonlara üye seçimi ve yabancı ülkelere asker gönderme gibi kararlar alabilmektedir.

Kapsam Maddesi: Kanunun uygulama alanına yönelik olarak hangi kişi ya da kuruluşlarla veya hangi yer ve durumlarla sınırlı olduğunu gösteren maddedir.