Havale Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Havale nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Havale

Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Havale

Bir para nakil işlemi. Bu işlem ile, bankanın bulunduğu şehirdeki diğer şubelerine ya da başka şehirlerdeki şubelerine para gönderilir.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Havale

Bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli de olabilen hastalık.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Havale

Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakmak, ısmarlamak. Borcun bir zimmetten başka bir zimmete intikal etmesi. Borçlu kimsenin alacaklıyı, alacağını almak üzere bir başkasına göndermesi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Sağlık-Tıp Terimi Olarak Havale

Çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber ortaya çıkan çırpınma krizleri.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Havale

Çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber ortaya çıkan çırpınma krizleri.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Siyaset Terimi Olarak Havale

Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı'nca görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ilgili daimi komisyonlara tali ve esas olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a, bütçe ve kesin hesap kanunu tasarıları ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilir.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Havale

Postahane veya banka kanalıyla birisine para gönderme, yollama.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Havale

Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK ve tezkerelerin TBMM Başkanlığınca, görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’ler, tali veya esas olarak ilgili daimi komisyonlara; yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona; bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilir.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Havale terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Havale terimi hakkındaki yorumlar

Havale hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Havale ile ilgili benzer terimler:

Grup: Bkz. Siyasi parti grubu

Gizli Oylama: Üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan oy pusulalarının veya beyaz (kabul), kırmızı (ret) ve yeşil (çekimser) renkli yuvarlak pulların, özel kabinlerde zarfa konulması ve kürsü önündeki kutuya atılması suretiyle gerçekleştirilen, hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının belli olmadığı oylama şeklidir.

Geri Alma: TBMM Başkanlığına verilen tasarı, teklif, tezkere ve önergelerin; bu metinlerin sahibi olan hükümet, milletvekili, siyasi parti grubu veya esas komisyon tarafından tek yönlü olarak hukuken sona erdirilmesidir.

Genel Kurul Gündemi: Önceki aşamaları tamamlanmış ve Genel Kurulda görüşülmeye hazır işlerin listesidir. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları; Özel Gündemde Yer Alacak İşler; Seçim; Oylaması Yapılacak İşler; Meclis Soruşturması Raporları; Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler; Sözlü Sorular; Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler başlıklı sekiz kısımdan oluşur. Genel Kurulun toplandığı her gün bastırılarak milletvekillerine, bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara dağıtılır; TBMM internet sayfasında da yayımlanır.