Açıklamalı Türkçe Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Ab-ı Hayat: Farsça, hayat suyu manasınadır. Bu suyu içenin ölümsüz olacağına inanılır. ... devamını oku

Abrizci: Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerin... devamını oku

Âdâb: Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü ku... devamını oku

Adak: Türkçe'dir. Arapça'sı nezr'dir. Allah'a ibadet niyetiyle taat türünden bir ... devamını oku

Adem: Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.... devamını oku

Âfet: Arapça musibet anlamına bir kelime. Kötü huylarda bulunan zararlar ve musib... devamını oku

Afitab: Farsça, güneş anlamına gelir. Afitab-ı Vücûd : Varlık güneşi, varlığın kayn... devamını oku

Ağuş: Farsça, kucak demektir. Sırları kavrama.... devamını oku

Ağyar: Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi man... devamını oku

Ahir: Arapça, son demektir. Her şeyin evvel ve ahiri Allah'tır. Halife olan insan... devamını oku

Ahiret: Arapça, dünyanın zıddı. Dünya, nisbeten daha yakın anlamına gelirken, ahire... devamını oku

Ahlak: Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesin... devamını oku

Ahrar: Arapça hür kelimesinin çoğuludur, hürriyet sahibi olanlar, hür kişiler deme... devamını oku

Ahval: Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir.... devamını oku

Âlem: Arapça, kâinat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, c... devamını oku

Aşık:  Allah'a erişmek isteyen kişi.... devamını oku

Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi.... devamını oku

Cezbelenmek: Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıra... devamını oku

Çile: Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile. Farsça, kırk anlamına g... devamını oku

Dergâh: Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları ... devamını oku

Derviş: Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. T... devamını oku

Din: Din, akıl sâhiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ... devamını oku

Edep: Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmakt... devamını oku

Evliya: Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını n... devamını oku

Evrad: Arapça, virdler demektir. Her vakit dil ve ağızda dolaşan söz. Tarikatların... devamını oku

Fakîr: Arapça, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Fakir, fena fillâh makamındadır. ... devamını oku

Fazilet: Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet ... devamını oku

Fenafillah (Fena Fi'llah): Arapça, Allah'ta fani olmak demektir. Kulun zât ve sıfatının, Allah'ın zât ... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde 99 Terim Kayıtlı.