Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

İdadi: Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.... devamını oku
Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler... devamını oku
Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir... devamını oku
Rücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun ... devamını oku
Blok: Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.... devamını oku
Hat: 1- Çizgi, sınır. 2- Yazı. 3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yer... devamını oku
Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ... devamını oku
Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı.... devamını oku
Irk: Soy, sop.... devamını oku
Hukuk: Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü.... devamını oku
Mizan: Terazi, ölçü, tartı.... devamını oku
Komisyon: Encümen.... devamını oku
Cüzütam: Birlik (Askerî).... devamını oku
Zaviye: Küçük tekke.... devamını oku
Ekonomi: Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü.... devamını oku
Medrese: İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutuld... devamını oku
Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.... devamını oku
Maarif: Eğitim ve öğretim sistemi.... devamını oku
İnkılâp: 1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü d... devamını oku
Jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan.... devamını oku
Kabotaj: Bir devletin kendi limanları ve kıyıları arasında gemi işletme, deniz seferi... devamını oku
Manastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek... devamını oku
Otorite: Yetki, sözü geçerlilik.... devamını oku
İkmal: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.... devamını oku
Şive: Söyleyiş özelliği. Konuşma tarzı.... devamını oku
İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.... devamını oku
Dirhem: 3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.... devamını oku
Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, Âlemşümul.... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.