Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

İdadi: Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.... devamını oku

Anayasa: 1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler... devamını oku

Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir... devamını oku

Hukuk: Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü.... devamını oku

Blok: Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.... devamını oku

Zaviye: Küçük tekke.... devamını oku

Cüzütam: Birlik (Askerî).... devamını oku

Ekonomi: Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü.... devamını oku

Irk: Soy, sop.... devamını oku

Rücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun ... devamını oku

Tüzük: Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ... devamını oku

Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma.... devamını oku

Asi: Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.... devamını oku

İskân: Yurtlandırma.... devamını oku

Dirhem: 3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.... devamını oku

Medrese: İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutuld... devamını oku

İmtiyaz: Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık.... devamını oku

Mizan: Terazi, ölçü, tartı.... devamını oku

Rölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler.... devamını oku

İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.... devamını oku

Hat: 1- Çizgi, sınır. 2- Yazı. 3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yer... devamını oku

Veraset: Vefat eden birinden miras kalma durumu. Mirasta hak sahibi olma.... devamını oku

Müderris: (Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör.... devamını oku

Pantürkizm: Türkçülük.... devamını oku

Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse.... devamını oku

Taassup: Bağnazlık.... devamını oku

Tebliğ: Bildirme.... devamını oku

Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı.... devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweet facebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.