Açıklamalı Türkçe İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 706 Açıklamalı İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Listelendi.

Anayasa:1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçler...devamını oku

Konferans:Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. Uluslararası bir...devamını oku

Rücu:1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun ...devamını oku

İdadi:Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı....devamını oku

Hat:1- Çizgi, sınır. 2- Yazı. 3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yer...devamını oku

Tüzük:Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri ...devamını oku

Irk:Soy, sop....devamını oku

Blok:Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu....devamını oku

Hukuk:Bireylerin uymak zorunda oldukları kanun ve kuralların tümü....devamını oku

Levha:Bir yere asılmak için yazılmış yazı....devamını oku

Komisyon:Encümen....devamını oku

Mizan:Terazi, ölçü, tartı....devamını oku

Jeotermal:Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan....devamını oku

Cüzütam:Birlik (Askerî)....devamını oku

Dirhem:3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri....devamını oku

Maarif:Eğitim ve öğretim sistemi....devamını oku

Derviş:Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse....devamını oku

İnkılâp:1- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü d...devamını oku

Kabotaj:Bir devletin kendi limanları ve kıyıları arasında gemi işletme, deniz seferi...devamını oku

Şive:Söyleyiş özelliği. Konuşma tarzı....devamını oku

Ekonomi:Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü....devamını oku

Nizam:Düzen. Kural....devamını oku

Evrensel:Bütün insanlığı ilgilendiren, Âlemşümul....devamını oku

Otorite:Yetki, sözü geçerlilik....devamını oku

İkmal:Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme....devamını oku

Nazır:Osmanlı Devleti'nde Bakanlar Kurulu üyesi, bakan, vekil....devamını oku

Manastır:Bazı kesin kurallara bağlı rahip ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek...devamını oku

Zaviye:Küçük tekke....devamını oku

Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde 706 Terim Kayıtlı.