Toprak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Toprak nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Toprak

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların aşınması ile ortaya çıkan minerallerden ve canlı kalıntıları olan organik maddelerden oluşan, içinde geniş bir canlılar topluluğu bulunduran, bitkilerin yaşamasını ve beslenmesini sağlayan ve yer kabuğundaki kayaçların üzerini örten ince tabakaya toprak denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Toprak terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Toprak terimi hakkındaki yorumlar

Toprak hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Toprak ile ilgili benzer terimler:

Erkân: 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler.

2. Yol, yöntem.

3. General veya amiral aşamasındaki askerler.

Seyfiye Sınıfı: Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir.
Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli- örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

- Kılıç ehli olarak bilinir.
- Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır.
- Yönetim ve askerlik işlerine bakarlar.
- Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi bu gruptadır.

Biyoçeşitlilik: Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, onların sahip olduğu genleri ve canlı organizmaların içinde yaşadığı ekosisteme biyoçeşitlilik denir. Biyolojik çeşitliliğin ekosistem, tür ve gen çeşitliliği olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik: Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir.