Açıklamalı Türkçe Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Ağıl: Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penc... devamını oku

Akarlar: Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer al... devamını oku

Alacak: Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır.... devamını oku

Artezyen Suyu: Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı s... devamını oku

Baget: Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya m... devamını oku

Bakım: Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla b... devamını oku

Bakla: Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından ... devamını oku

Bakteriyofaj: Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.... devamını oku

Baskın: 1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması dur... devamını oku

Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ısl... devamını oku

Boğa: Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara ver... devamını oku

Börkenek: Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenl... devamını oku

Çiftleşme: Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus,... devamını oku

Çoban: Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse.... devamını oku

Damızlık: 1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetişt... devamını oku

Damızlık Belgesi: Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki ... devamını oku

Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler.... devamını oku

Damızlık Sertifikası: Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlı... devamını oku

Dezenfektan: Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikrop... devamını oku

Dişi: 1. Yavru doğuran, yumurta hücresi üreten organizma. 2. Eşeyli üremede er... devamını oku

Döl Kontrolü: Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı... devamını oku

Embriyoloji: İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibare... devamını oku

Endemik: 1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayı... devamını oku

Epidemiyoloji: Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı... devamını oku

Evcil Hayvan: insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvan... devamını oku

Evrim: Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik... devamını oku

Fenotip: Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle ... devamını oku

Fermente Türk Sucuğu: Yağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin ... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde 69 Terim Kayıtlı.