Açıklamalı Türkçe Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 68 Açıklamalı Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimi Listelendi.

Karakter: Bir canlıda bulunan, gözle görülebilen ya da herhangi ölçü veya tartı birimi... devamını oku
Tür: Çevre koşulları ne olursa olsun değişmeden kalan belirli görüntüler yönünden... devamını oku
Popülasyon: Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna popülasyon denir.... devamını oku
Irk: Tür içinde de birbirine daha çok benzeyen hayvan gruplarına denir.... devamını oku
Genotip: Bir bireyin zigot oluşumuyla birlikte sahip olduğu , büyük ölçüde ömür boyun... devamını oku
Mineral: 1. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındak... devamını oku
Ağıl: Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, pence... devamını oku
Dezenfektan: Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropl... devamını oku
Bakteriyofaj: Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.... devamını oku
Seleksiyon: Bir karakter yönünden popülasyon ortalamasından üstün olduğu tahmini edilen ... devamını oku
Parazit: 1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaş... devamını oku
Fenotip: Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle g... devamını oku
Evrim: Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ... devamını oku
Tenya: 1. Taeniidae ailesinde bulunan büyük yassı solucanların bir cinsi, Hydatigen... devamını oku
Hile: Bir çıkar nedeniyle hayvanın kusurlarını gizlemek veya daha iyi nitelikte gö... devamını oku
Endemik: 1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayıs... devamını oku
Soy Kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri ta... devamını oku
Otlak: Taban suyu derinde olan, kısa boylu bitkilerden oluşan ve hayvanların otlama... devamını oku
Veteriner: Veteriner hekim.... devamını oku
Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ısla... devamını oku
Sundurma: Boyunduruk.... devamını oku
Zorunlu Parazit: Konağı dışında yaşaması mümkün olmayan parazit.... devamını oku
Kan Tazeleme: Sürü düzeyinde genotipik varyasyonun artışını sağlamak için dişilerin aynı ı... devamını oku
Bakla: Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından z... devamını oku
Damızlık: 1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetişti... devamını oku
Genişke: Koyun ya da keçi yavruladığında çobana verilen bahşiş.... devamını oku
Çiftleşme: Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, ... devamını oku
Baskın: 1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması duru... devamını oku

Diğer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

[1]2 3

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde 68 Terim Kayıtlı.