Dış Politika Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Dış Politika nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Dış Politika

Bir ülkenin diğer ülkelerle olan siyaset ilişkileri.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Dış Politika terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Dış Politika terimi hakkındaki yorumlar

Dış Politika hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Dış Politika ile ilgili benzer terimler:

Toprak: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların aşınması ile ortaya çıkan minerallerden ve canlı kalıntıları olan organik maddelerden oluşan, içinde geniş bir canlılar topluluğu bulunduran, bitkilerin yaşamasını ve beslenmesini sağlayan ve yer kabuğundaki kayaçların üzerini örten ince tabakaya toprak denir.

Erkân: 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler.

2. Yol, yöntem.

3. General veya amiral aşamasındaki askerler.

Seyfiye Sınıfı: Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir.
Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli- örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

- Kılıç ehli olarak bilinir.
- Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır.
- Yönetim ve askerlik işlerine bakarlar.
- Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi bu gruptadır.

Biyoçeşitlilik: Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, onların sahip olduğu genleri ve canlı organizmaların içinde yaşadığı ekosisteme biyoçeşitlilik denir. Biyolojik çeşitliliğin ekosistem, tür ve gen çeşitliliği olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır.