Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Lehçe: 1. Bir dilin tarihsel, toplumsal, kültürel nedenlerle dilbilgisi ve sözlük a... devamını oku
Nesnellik: Yazarın, kendisini anlatımın dışında tutması, başka bir deyişle kendisini an... devamını oku
Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarını... devamını oku
Opera: Orkestra eşliğinde oynanan, acıklı olayları anlatan, besteli oyun.... devamını oku
Oyun: Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad.... devamını oku
Hitabet: Söz söyleme sanatı. Bir topluluğa bir fikri, bir davayı aşılamak, bilgi verm... devamını oku
Semantik: Kelimelerin anlamlarını araştıran bilim dalı.... devamını oku
Egzotizm: Yabancı ülkelerin gelenek ve yaşama biçimlerini yansıtan, o ülkelere özgü ma... devamını oku
Tuluat: 1- Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı; yerine, zamanına göre oyu... devamını oku
Klasik: 1- Modayla değişmeyen, gelip geçici olmayan, üzerinde en az iki kuşak geçmes... devamını oku
Ölçü: Sözün birtakım bölümlere ayrılarak, her bölümün hece sayısınca ya da hem say... devamını oku
İmge: 1- Edebiyat ürünlerinde, özellikle de şiirde dile getirilmek istenileni daha... devamını oku
İroni: Tersini söyleyerek alay etme.... devamını oku
Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığın... devamını oku
Pastiş: Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımsatan,... devamını oku
Tarih: Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemli ... devamını oku
Röportaj: Bireysel ve toplumsal bir konu veya sorun etrafında, ilgili bir kişiyle soru... devamını oku
Ziyade: Müstezatta kısa mısralara verilen ad.... devamını oku
Açıklama: Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek içi... devamını oku
Gramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişme... devamını oku
Gramer: Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişme... devamını oku
Alegori: 1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlam... devamını oku
Biçem: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir... devamını oku
Kitabe: Yazıt.... devamını oku
Tevhit: Divan şiirinde Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kaside türü.... devamını oku
Hikmet: 1. Doğadaki nesnelerin mahiyetini, asıllarını anlatan bilgi, ahlaki ve öğüt ... devamını oku
Sözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış... devamını oku
İnşa: Divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim. İ... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.