Kavram Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kavram nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Matematik-Geometri Terimi Olarak Kavram

Geometrik şekilleri anlatmak için kullanılan sözcük ve terimlere denir.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kavram

1- Herhangi bir tür nesne ya da belli bir tür olayın ortak özelliklerinin bir ad altında toplanmasıdır. Kavramlar zihnin soyutlama ve genelleme yetenekleriyle elde edilir. Nesnelerin ve yaşanmış olayların izleri önce bireysel ve somuttur.

2- Bir şeyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme faaliyetinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir ya da ide.

3- Nesne ya da olayların ortak özelliğini temsil eden, genellikle bir kelime ya da adla belirtilen içsel temsil.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kavram

Basit bir fikri veya gerçeği veya bir grup şeyi soyutlayarak ifade eden terim.
- Sarı, mavi, mor bunların hepsini "renk " olarak ifade ederiz. Renk kavramdır.
- Bir sınıfta Öğrenciler Ali, Ayşe vs. Hepsini birden "öğrenci" olarak ifade ederiz. Öğrenci kavramdır.
- Yürümek ,koşmak,oturmak kelimelerinin kavramı ise "hareket"tir.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Sanat Terimi Olarak Kavram

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Fizik Terimi Olarak Kavram

Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Genel Türkçe Terimi Olarak Kavram

Bir nesnenin zihindeki genel tasarımı.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Kavram

1. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.

2. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.

3. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

4. Benzer özelliklere sahip olan, fikir ve objeler grubu.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kavram terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kavram terimi hakkındaki yorumlar

Kavram hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kavram ile ilgili benzer terimler:

Elbirliği: Bir işi, bir öğretim çalışmasını ya da tasarlanan bir eğitim etkinliğini gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterilmesi.

Görüş: Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.

Sapınç: 1. Özel bir görevin olağan sonucuna varmasını engelleyen sapıklık.

2. Doğal yoldan herhangi bir biçimde ayrılış.

Çağrışım: 1. Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler bulunması dolayısıyla düşüncelerin kendiliğinden birbirini ansıtması olayı.

2. Ruhsal etkinlikler ve durumlar arasında kurulan görevsel ilişkiler.