Açıklamalı Türkçe Kimya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 837 Açıklamalı Kimya Terimi Listelendi.

Selüloz: Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kağıt, yapay ipek ve... devamını oku
Lewis Elektron Nokta Yapısı: Atomlar arasındaki bağı göstermek için, 1916 yılında Lewis elektron nokta ya... devamını oku
Aktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir... devamını oku
Radyasyon: Enerjinin elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar halinde yayılması.... devamını oku
Tentürdiyot: Dezenfektandır, tentürdiyot iyotun etil alkoldeki çözeltisidir. Tentürdiyot ... devamını oku
Ayrımsal Damıtma: 1- Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkı... devamını oku
NŞA (Normal Şartlar Altında): Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olan durum.... devamını oku
Katran: Organik maddelerden damıtma yoluyla elde edilen; siyah renkli, suda çözünmey... devamını oku
Beta Parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi i... devamını oku
Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her i... devamını oku
Madde: Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı... devamını oku
Kompleks: Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül.... devamını oku
İzoterm: Grafik üzerinde aynı sıcaklığa karşı gelen noktalardan geçen çizgi.... devamını oku
Nötrleşme: Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye girerek, bir birinin et... devamını oku
Yük: Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave eder... devamını oku
İyon: Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom grup... devamını oku
Fermentasyon: Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genel... devamını oku
Sentez: İki farklı maddenin birleşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte b... devamını oku
Kimyasal enerji: Kimyasal bağlardan ve moleküller arası kuvvetlerden meydana gelen enerji.... devamını oku
Çekirdek: Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, o... devamını oku
Örgü: Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi.... devamını oku
Plastik: Bazı polimerik malzemelere verilen genel ad.... devamını oku
Organik: Organizmayla, canlılarla ilgili.... devamını oku
Termometre: Sıcaklığı ölçmeye yarayan cihazlara termometre denir.... devamını oku
Elektron: Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/184... devamını oku
Katot: İndirgenmenin olduğu elektrottur. Bir pildeki (-) yüklü elektrot.... devamını oku
Eylemsizlik: Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir.... devamını oku
Süspansiyon: Katı+sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Bir katının sıvı içinde çözü... devamını oku

Diğer Kimya Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Kimya Terimleri Sözlüğünde 837 Terim Kayıtlı.