Plazmit Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Plazmit nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Biyoloji Terimi Olarak Plazmit

Bakterilerde hücre DNA'sından bağımsız olarak bulunan küçük ve halkasal DNA parçasıdır. Plazmitler, bazı genetik özelliklerin aktarımını sağlar. Ayrıca antibiyotik ve bazı kimyasallara karşı dirençli olmayı sağlayan genler içerir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Plazmit terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Plazmit terimi hakkındaki yorumlar

Plazmit hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Plazmit ile ilgili benzer terimler:

Dış Politika: Bir ülkenin diğer ülkelerle olan siyaset ilişkileri.

Toprak: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların aşınması ile ortaya çıkan minerallerden ve canlı kalıntıları olan organik maddelerden oluşan, içinde geniş bir canlılar topluluğu bulunduran, bitkilerin yaşamasını ve beslenmesini sağlayan ve yer kabuğundaki kayaçların üzerini örten ince tabakaya toprak denir.

Erkân: 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler.

2. Yol, yöntem.

3. General veya amiral aşamasındaki askerler.

Seyfiye Sınıfı: Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir.
Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehli- örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

- Kılıç ehli olarak bilinir.
- Devleti koruyan, asayişi sağlayan, sınırları genişleten sınıftır.
- Yönetim ve askerlik işlerine bakarlar.
- Vezir-i Azam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Kaptan-ı Derya, Beylerbeyi, Sancakbeyi bu gruptadır.