Takas Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Takas nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Takas

Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Tarih Terimi Olarak Takas

İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Takas

Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Takas

Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Takas

Para alacaklılarının ödeşmesidir. Gayrimenkul malların takası mümkün olmayıp, ancak trampası mümkündür. Uygulamada takas denerek genelde trampa kastedilmektedir. Vekâletnamelerdeki "gayrimenkulleri takas" yetkisinin trampa olarak yorumlanması mümkündür.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Takas terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Takas terimi hakkındaki yorumlar

Takas hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Takas ile ilgili benzer terimler:

Takbis: Tapu ve kadastro bilgi sistemi.

Takrir: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda "okudum" yazarak imzalamasına takrir denir.

Taksim: Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.

Şufa Hakkı: Önalım, öncelikle alım hakkı. Hakkın ilişkin bulunduğu taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkıdır. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere iki türü vardır. Bir taşınmazın hissedarlarının birbirlerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufanın tapu kütüğüne şerhi gerekmemekle birlikte sözleşmeden doğan şufanın tapu kütüğüne şerhi zorunludur.