Tescil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Tescil nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Tescil

Resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması, kayıt düşülmesi.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Tarih Terimi Olarak Tescil

Onay.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tescil

Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Tescil

Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Tescil

Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili için, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen ve ödenmiş hisse senedi tutarını gösteren belgedir.

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Tescil

Tescil, tapu kütüğüne yazım demektir. Ayni ve şahsi haklara yönelik işlemlerin gerekleri yerine getirildikten sonra tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde genelde elle yazılır. Ancak şerhler ve beyanlar sütununa yazılması gereken bazı belirtmelerin (örneğin, imar uygulaması, kamulaştırma gibi) kaşe halinde basıldığı da olmaktadır. Tescilsiz iktisaplar dışında, ayni haklar tapu siciline tescil ile kazanılır.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Tescil terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Tescil terimi hakkındaki yorumlar

Tescil hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Tescil ile ilgili benzer terimler:

Tescil İstem Belgesi: Resmi senet düzenlemesine gerek olmayan akitsiz işlemlerde malik veya hak sahibinin isteminin yazıldığı, tescil talebini içeren, talepte bulunan, işlemi hazırlayan memur ve müdürce imzalanıp mühürlenen matbu bir belgedir.

Tesis Etmek: Kurmak, ihdas etmek, yapmak. İpotek tesis etmek: İpotek yapmak.

Teşrik: Ortak etmek, iştirak etmek.

Ticari İşletme Rehni: Tacir, sanayici, esnaf ve sanatkârların alacakları kredilerin teminatı olarak sahip oldukları ticari işletmeyi bir bütün olarak rehin etmeleri mümkündür. Ticaret veya esnaf ve sanatkâr siciline tescil edilen bu rehne ticari işletme rehni denir Ticari işletme rehni, rehne konu gayrimenkul var ise tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir.