Hattat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hattat nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hattat

Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Hattat

Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Mesleği hattatlık olan kimse.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hattat

Güzel el yazıları yazan sanatçı.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Tarih Terimi Olarak Hattat

Güzel yazı yazan.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Sanat Terimi Olarak Hattat

1. Hat sanatıyla uğraşan kişiye "çok güzel el yazısı yazan sanatçı" anlamına gelen "hattat" adı verilir.

2. Mesleği hattatlık olan kimse.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hattat

Hat sanatıyla uğraşan kişi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hattat

Hat yazan kişi. Güzel yazı yazan sanatçı. Son Abbasi halifesi Musta'sım Billâh'ın. kölesi olduğu söylenen Amasyalı Yâkut-ı Musta'sımi'ye kadar kalemin ağzı düz kesilirdi. Yakut eğri keserek tahrif-i kalemi bulmuş ve aklâm-ı sitteye yeni bir biçim kazandırmıştır. İşte Yakut'a, sanatta yaptığı bu yenilikten dolayı hattat denilmiş, hat ve hattatlık Yakut'la seçkin bir sanat ekolü hâline gelince kelime terimleşmiştir. Yakut'tan önce güzel yazı yazanlara katip denildiği gibi hattat da deniliyordu, fakat Yakut 'tan sonra yalnız hattat kelimesi kullanılmış, katip ve küttâp denilmemiştir. Mir Ali Herevi'ye göre hattat olmak için beş şey gerektir: Birincisi dikkat-i tab', ikincisi yazıdan anlamak, üçüncüsü elde kuvvet, dördüncüsü emek çekmek, beşincisi yazı için lâzım gelen kâğıt, kalem ve mürekkebin en iyilerinin bulunması.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Hattat terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hattat terimi hakkındaki yorumlar

Hattat hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hattat ile ilgili benzer terimler:

Hatip Ebrusu: H. XII. (Milâdi XVIII.) yüzyılda Ayasofya hatibi olduğu bilinen zatın yaptığı ebrulara ve benzerlerine verilen ad. Belirgin olmayan dörtgen köşelerinde renkli çiçek desenleri şeklinde tertiplenmiş ebrulardır.

Hatime: Bitiş. Yazma kitaplarda müellifin eserini bitirirken yazdığı duaları, hattatını, varsa müzehhibini belirten yazılan kapsayan son yaprak. El yazması kitapların son sayfası, genellikle eseri kaleme alan hattatın imzası burada bulunurdu ve kitabın ilk sayfaları gibi son sayfası da tezhiplenirdi.

Hatem: Mühür.

Hatai (Hatayı): Merkezinde lotusu andıran stilize edilmiş bir çiçek, motifi ve etrafındaki dallarda stilize çiçek ve yapraklar bulunan süsleme biçimi. Ayrıca eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilir, ham olarak gelir ve abadi gibi aharlanıp mührelendikten sonra kullanılırdı. Ağaç elyafından yapılmıştır.