Adaptasyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Adaptasyon nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Adaptasyon

1- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri

2- Uyum. Canlıların bulundukları çevreye uyum sağlayarak, yaşama ve çoğalma şansını arttırması.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Edebiyat Terimi Olarak Adaptasyon

Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uyarlama demektir. Ayrıca farklı türde bir eserin (roman, öykü, anı gibi), sahne veya sinemaya uyarlanması ya da bu eserlerden (roman, destan, öykü gibi) farklı bir edebi eserin (örneğin oyun) meydana getirilmesidir.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Tiyatro Terimi Olarak Adaptasyon

Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, uyarlama, adapte etme.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (562)


Biyoloji Terimi Olarak Adaptasyon

1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

2-Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.

3- Evrimsel biyolojide, bir canlının yaşamını sürdürmesini ve üremesini olası kılan belirli bir yapı, fizyolojik bir süreç ya da davranış.

4- Canlıların değişen çevre koşullarına karşı yaşama ve üreme şansını artıran uyum yeteneğidir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Genetik Terimi Olarak Adaptasyon

Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Genetik Terimleri Sözlüğü (169)


Coğrafya Terimi Olarak Adaptasyon

Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sağlık-Tıp Terimi Olarak Adaptasyon

1- Bir organizmanın dış çevresinin nitelik ve nicelik değişikliklerine göre fonksiyonları ve yapılarını değiştirme yeteneği. Alışma.

2- Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Adaptasyon

Uyum.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Adaptasyon

Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşayabilmesini sağlayan yetenek ve özelliklerinin tümüdür.

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü (197)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Adaptasyon

Piaget'e göre, bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişikliklere, özümleme ve uyumsama süreçlerini kullanarak uyum sağlayabilme yeteneği.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Adaptasyon terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Adaptasyon terimi hakkındaki yorumlar

Adaptasyon hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Adaptasyon ile ilgili benzer terimler:

Büyüme: 1. Boyun uzaması, kilonun artması gibi organizmada gözlenen niceliksel yapı değişiklikleri.

2. Çocukta ve gençte daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere oluşan bedensel, duygusal, zihinsel vb. değişme.

Bütünlemeye Kalma: Bir öğrencinin, yarı-yıl ya da öğretim yılı sonunda bir ya da birden çok dersten bir kez daha sınava girmek üzere başarısızlığa uğraması

Bütünleme Sınavı: İlk ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğrenciler için genellikle yaz tatili sonunda açılan sınav.

Burslu Öğrenci: Devletten ya da herhangi bir özel kuruluştan burs alarak öğrenimini sürdüren öğrenci.