Buharlaşma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Buharlaşma nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Buharlaşma

Bir maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâline geçmesine denir.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Kimya Terimi Olarak Buharlaşma

1-Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi.

2-Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Coğrafya Terimi Olarak Buharlaşma

1- Atmosferdeki nemin kaynağı yeryüzündeki su kütleleridir. Sıcaklık arttıkça, havadaki nem açığı arttıkça, su yüzeyi genişledikçe, rüzgar estikçe, basınç azaldıkça, buharlaşma artar.

2- Katı ya da sıvı maddelerin sıcaklığın etkisiyle gaz hâline gelerek Atmosfer'e karışmaları olayı.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Buharlaşma

Sıvının gaza dönüşüm süreci.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü (122)


Biyoloji Terimi Olarak Buharlaşma

Suyun gaz hale geçişidir. Sıcaklık yükseldikçe buharlaşma hızı artar. Terleme sırasında vücuttan su atılırken bir yandan da ısı atımı gerçekleştirilir. Bu sayede vücut sıcaklığı düşürülmüş olur.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Buharlaşma terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Buharlaşma terimi hakkındaki yorumlar

Buharlaşma hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Buharlaşma ile ilgili benzer terimler:

Özgül Isı Yüksekliği: Suyun birim miktarının ısınması için gerekli olan ısı miktarına özgül ısı denir. Suyun ısınması için gereken ısı miktarı çok fazladır. Bu nedenle, su geç ısınır ve geç soğur. Su, havanın ısısını hapseder ve depoladığı ısıyı soğuk olan havaya verir. Bu sayede vücudumuzun sıcaklığının düzenlenmesini sağlar.

Mineral: Organizmanın genellikle çok az oranda ihtiyaç duyduğu basit inorganik maddelerdir. Çeşitli organik maddelere bağlı olarak bulunabilecekleri gibi tuzlar halinde de bulunabilirler.

✔ Vücuttaki metabolizma faaliyetlerinin normal bir şekilde devam edebilmesi için belirli oranda mineralin alınması gerekir. Bu şekilde düzenleyici olarak görev yapar.
✔ Boşaltım sırasında bir miktar mineral de dışarı atılır. Bu nedenle bir mineralin eksikliği organizmada bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.
✔ Kanın ozmotik basıncını ayarlar.
✔ Vitamin, hormon ve enzim gibi moleküllerin yapısına katılır.

Yüzey Gerilimi: Suyun yüzeyindeki su molekülleri arasında oluşan kuvvettir. En üstte bulunan su molekülleri birbirlerine sıkıca bağlanarak (kohezyon ile) delinmez bir yüzey oluştururlar. Bazı böcekler yüzey gerilimini kullanarak su üzerinde yürüyebilirler.

Kohezyon Kuvveti: Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine tutunması sonucu oluşan kuvvettir. Hidrojen bağları zayıf bağlardır. Suyun hareketi sırasında koparak yeniden oluşturulur. Bu sayede su molekülleri birbirine bağlanmış olur ve bir bütün halinde hareket eder. Bitkiler kohezyon kuvvetini kullanarak topraktan aldıkları suyu belirli bir yüksekliğe kadar gövde içerisinde taşıyabilir.