Açıklamalı Türkçe Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 122 Açıklamalı Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Listelendi.

Jeoloji:Yerkabuğunu oluşturan kayaç ve katmanların yapısını ve evrimini inceleyen bi...devamını oku

Kar:Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığında buz kristalleri şeklinde yere ul...devamını oku

Gözlem:Meteorolojide, sıcaklık, basınç veya rüzgâr gibi atmosferik durumu belirten,...devamını oku

İklim:Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etk...devamını oku

Erozyon:Su, hareket eden buz, yağış veya rüzgâr sürmesiyle, deniz hareketleriyle bir...devamını oku

Sismoloji:Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremleri...devamını oku

Hava:Dünyayı kuşatan gazlar karışımı....devamını oku

Deprem:Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı sarsıntılar....devamını oku

Çığ:Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kaym...devamını oku

Odak Derinliği:Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın yeryüzüne olan uzaklığı....devamını oku

Alüvyon:Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak birikt...devamını oku

Donma:Vücudun sadece belirli yerlerinin sıcaklığının çok düşmesi....devamını oku

Heyelan:Toprak ya da kayaçların yamaç aşağı kayarak harekete geçmesi....devamını oku

Conta:Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen gen...devamını oku

Buharlaşma:Sıvının gaza dönüşüm süreci....devamını oku

Meteoroloji:Atmosferik olayları ve yaşamla atmosferin etkileşimi inceleyen bilim dalı....devamını oku

Sıcaklık:Termometre ile ölçülen sıcaklık, soğukluk ya da ısının ölçüsü....devamını oku

Menfez:Her hangi bir kaçak olduğunda gazın ortamda birikmesini önleyip havaya karış...devamını oku

Yanma:Yanıcı madde ile yakıcı madde (havadaki oksijen) ve tutuşma sıcaklığını sağl...devamını oku

Geri Dönüşüm:Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu....devamını oku

Anemometre:Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren alet....devamını oku

Kombi:Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı biçimde yakan araç....devamını oku

Enerji:Diğer biçimlere dönüştürülebilen, ama toplam enerji miktarı aynı kalan farkl...devamını oku

Paratoner:Yıldırımdan korunmak için kullanılan metal iletken sistem....devamını oku

Fay:Yer kabuğu hareketleri sonucu kabuğu meydana getiren tabakalarda oluşan kırı...devamını oku

Organik:Kökeni bitkisel ve hayvansal olan....devamını oku

Şeytan Kulesi:Küçük, hızlıca dönen rüzgâr sütunu....devamını oku

Hava Kirliliği:Canlıların ve çevrenin zarar görmesine neden olacak kadar çok miktarda gazla...devamını oku

Diğer Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri

[1]2 3 4 5

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.