Mera Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Mera nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Mera

Hayvan otlatılan yerler, otlak

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Hukuk Terimi Olarak Mera

bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Mera

Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Mera

Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılamaz.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Biyoloji Terimi Olarak Mera

Otlak, meyilli, engebeli ve taban suyunun derinde olduğu yem bitkilerinin bulunduğu ve hayvancılık amacı ile kullanılan alanlara mera denir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Mera terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Mera terimi hakkındaki yorumlar

Mera hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Mera ile ilgili benzer terimler:

Işık Kirliliği: Işığın ihtiyaç sınırları dışında kullanılmasına ışık kirliliği denir. Yanlış zamanda, yanlış yerde ve yanlış miktarda ışık kullanımı ışık kirliliğine neden olur.

Doğal hayat, ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmektedir. Hayvanlar, ışık kirliliği nedeniyle göç yollarını şaşırabilmektedir. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağaları, yapay ışıklandırma nedeniyle ışığa doğru yönelmekte, bu nedenle pek çok yavru kaplumbağa denize ulaşamamaktadır.

Doğal Yaşam Alanları: Canlıların doğada yaşadıkları ve nesillerini devam ettirdikleri doğal ortamlara doğal yaşam alanları denir.

Ses Kirliliği: Ortamda, çeşitli faktörlerin etkisiyle normalden (35-65 dB) daha fazla (65 dB üstü) ses bulunmasına ses kirliliği denir.

Ses Kirliliğinin Nedenleri:
1. Plansız kentleşme.
2. Sanayileşme.
3. Hızlı nüfus artışı.
4. Trafik ve iş makineleri.
5. Hava alanları, limanlar ve demir yolları.

Toprak Kirliliği: Toprağın yapısını bozacak ve verimini düşürecek durumların tamamına toprak kirliliği denir.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri:
1. Hava, su kirliliği ve asit yağmurları.
2. Plansız kentleşme.
3. Evsel ve endüstriyel atıklar.
4. Nüfus artışı.
5. Gübreler ve tarımsal ilaçlar.
6. Nükleer enerji santrallerinin radyoaktif atıkları.
7. Tıbbi atıklar.
8. Fosil yakıtların atıkları.