Ekoloji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ekoloji nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Ekoloji

Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Fen Bilimleri Terimi Olarak Ekoloji

Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalıdır.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Coğrafya Terimi Olarak Ekoloji

Çevre bilimi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Biyoloji Terimi Olarak Ekoloji

1. Çevre bilimi, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı.

2. Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

3. Organizmaların birbirleri ve abiyotik çevre ile olan ilişkilerini çeşitlilik, dağılım, biyokütle, popülasyon ve rekabet gibi açılardan inceleyen biyolojinin disiplinler arası dalı.

4. Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Coğrafya Terimi Olarak Ekoloji

Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Ekoloji

Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Tarih Terimi Olarak Ekoloji

Çevre bilimi.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Ekoloji

Canlıların birbiri ile ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Ekoloji

Canlıların (organizmaların) birbirleriyle ve doğal çevreleriyle olan ilişkilerini, etkileşimlerini inceleyen bilim dalı olup birçok alt dallara ayrılır.

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü (197)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Ekoloji

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki ve etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Çevre bilimi. Bu bilim dalı ile uğraşanlara ise ekolojist denir.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Ekoloji terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ekoloji terimi hakkındaki yorumlar

Ekoloji hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ekoloji ile ilgili benzer terimler:

Ek Ödenek: Bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilave.

Eğlence Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinden alınan vergi.

Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat.

Ebadlı Kroki: Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.