Hat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hat nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hat

Çizgi.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Tarih Terimi Olarak Hat

Güzel yazı yazma sanatı.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hat

Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Sanat Terimi Olarak Hat

1. Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı.

2. Yazı. Hat sanatında kullanılan yazı türlerinden her biri.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hat

Güzel yazı yazma sanatı.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hat

1- Çizgi, sınır.

2- Yazı.

3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Elektrik Terimi Olarak Hat

Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, toprak vs. iletken ortama karşı yalıtılmış olan örgülü çıplak iletkendir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü (401)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hat

Yazı. Bazan da, hüsn-i hat gibi, "güzel yazı" anlamında kullanılmıştır.

Arap yazısı zamanla ve özellikle Türklerin elinde çok gelişmiş, büyük bir estetik değer kazanmıştır. Bu gelişmelerle birçok yazı çeşidi ortaya çıkmıştır: Ma'kili, küf i, aklâm-ı sitte (altı kalem, şeş kalem : sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki*, rik'a), talik, divani, siyakat, icazet...

Bunlara şikeste, sünbüli, seçeri, celiler, hurdalar, mülâsıklar, kırmalar, gubariler ve bezeme yazıları da eklenirse İslâm yazılarının sayısı çok artacaktır. Bunların bir kısmı sanat endişesi ile bir kısmı da pratik gaye ile ortaya çıkmıştır. Ama her iki şekilde de daima güzellik fikri hakim olmuştur.

Böylece hüsn-i hat «güzel yazı, yazı güzelliği» adı altında güzel sanatların bir kolu, hattatlık adı altında da bir sanat mesleği meydana gelmiştir. Hat sanatı uzun yıllar levhalarda resmin, de yerini tutmuş ve şaheserler meydana getirilmiştir.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hat

1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı.

2. Arap harflerinin yazımından doğarak İslam medeniyetinde başlı başına bir konum kazanan güzel yazı sanatı.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü (744)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Hat terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Hat terimi hakkındaki yorumlar

Hat hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Hat ile ilgili benzer terimler:

Hamd: Bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek. Allah’a hamd etmek, onu çokça anmak, daima övmek ve ona şükretmektir.

Hâlik (el-Hâlık): "Tüm varlıkların işlerini ölçülü ve ahenkli bir şekilde var eden, evreni bir plan ve amaca uygun olarak yoktan ve örneksiz bir biçimde yaratan." anlamında Allah’ın güzel isimlerinden biri.

Hafî: Gizli, saklı.

Hafız: Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen bir başka deyişle başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimse.