Hat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Hat nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Hat

Çizgi.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü

Tarih Terimi Olarak Hat

Güzel yazı yazma sanatı.

Tarih Terimleri Sözlüğü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hat

Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Sanat Terimi Olarak Hat

1. Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı.

2. Yazı. Hat sanatında kullanılan yazı türlerinden her biri.

Sanat Terimleri Sözlüğü

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Hat

Güzel yazı yazma sanatı.

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hat

1- Çizgi, sınır.

2- Yazı.

3- Ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol, geçek.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Elektrik Terimi Olarak Hat

Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, toprak vs. iletken ortama karşı yalıtılmış olan örgülü çıplak iletkendir.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hat

Yazı. Bazan da, hüsn-i hat gibi, "güzel yazı" anlamında kullanılmıştır.

Arap yazısı zamanla ve özellikle Türklerin elinde çok gelişmiş, büyük bir estetik değer kazanmıştır. Bu gelişmelerle birçok yazı çeşidi ortaya çıkmıştır: Ma'kili, küf i, aklâm-ı sitte (altı kalem, şeş kalem : sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki*, rik'a), talik, divani, siyakat, icazet...

Bunlara şikeste, sünbüli, seçeri, celiler, hurdalar, mülâsıklar, kırmalar, gubariler ve bezeme yazıları da eklenirse İslâm yazılarının sayısı çok artacaktır. Bunların bir kısmı sanat endişesi ile bir kısmı da pratik gaye ile ortaya çıkmıştır. Ama her iki şekilde de daima güzellik fikri hakim olmuştur.

Böylece hüsn-i hat «güzel yazı, yazı güzelliği» adı altında güzel sanatların bir kolu, hattatlık adı altında da bir sanat mesleği meydana gelmiştir. Hat sanatı uzun yıllar levhalarda resmin, de yerini tutmuş ve şaheserler meydana getirilmiştir.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hat

1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı.

2. Arap harflerinin yazımından doğarak İslam medeniyetinde başlı başına bir konum kazanan güzel yazı sanatı.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Hat terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Hat ile ilgili benzer terimler:

Fıkıh : İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan ... devamını oku

Sinsi : Gizli, kurnazca, alttan alta iş gören.... devamını oku

Örf : 1. Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. 2. Aklın ve ... devamını oku

İstifade : Yararlanma, faydalanma.... devamını oku

Zorba : Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse... devamını oku

Hile : Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika.... devamını oku

Lazım : Lüzumlu olan, gerekli, gereken.... devamını oku

Kudret : Her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi anlamında Allah’ı... devamını oku